Portfolio

You Are Here:
Maatlat Toezicht Risicobedrijven (BRZO) 30dec

Maatlat Toezicht Risicobedrijven (BRZO)

In opdracht van het ministerie van VROM een maatlat ontwikkeld voor toezichthoudende overheidsorganisaties. De aanpak bij deze unieke maatlat heeft navolging bij provincies en Brandweer gekregen…

ProRail LEAN 30dec

ProRail LEAN

Consultancy opdracht: introductie van LEAN transformatie binnen ProRail. Gericht om ProRail een sprong voorwaarts te laten maken werd Toyota LEAN voor de specifieke omstandigheden van ProRail als maatwerkprogramma ontwikkeld. Forgood heeft de programmadirecteur geadviseerd bij de opzet van Lean-transformatie en de tactiek ten aanzien van de uitvoering.

PEGO-Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving 30dec

PEGO-Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving

Programma-management opdracht: ontwikkelen & implementeren van het Innovatieprogramma Platform Energie Transitie Gebouwde Omgeving (PEGO). Overheden, Ondernemingen en Kennisinstellingen werken samen aan energie-neutralegebouwde omgeving in 2050 en een halvering van het totale primaire energieverbruik in 2030…

AWVN 30dec

AWVN

Verandermanagement opdracht: fundamentele organisatieverandering binnen de grootste werkgeversvereniging van Nederland: van werken op basis van contributie naar adviseren op basis van uur-factuur…

Tretford Weseler Teppich GMBH 30dec

Tretford Weseler Teppich GMBH

Consultancy opdracht: ondersteuning bij uitwerking van Tretford ‘s communicatiestrategie over duurzaamheid en het creëren van nieuwe impact voor het merk..

Remmen Los! 30dec

Remmen Los!

Consultancy opdracht: Forgood als externe deskundige binnen de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI), de Nederlandse overheid adviserend over de noodzaak om de Nederlandse transitie naar een hernieuwbare energiehuishouding te versnellen

Commissie Mans 26jun

Commissie Mans

De ministers van VROM en Justitie hebben de Commissie Mans ingesteld voor advies over het stelsel van handhaving en het toezicht van de VROM-regelgeving. Wij hebben de commissie inhoudelijk en organisatorisch ondersteund bij de totstandkoming van het advies.

HSL-Zuid 26jun

HSL-Zuid

Projectleiderschap van het Tracébesluit van de Hogesnelheidslijn-Zuid en de beroepsprocedures bij de Raad van State