Portfolio

You Are Here:
30dec

ProRail PHS

Programma ontwerp opdracht: managen van de capaciteitsanalyse binnen ProRail om hoogfrequent spoorvervoer te realiseren in de Randstad in combinatie met Internationaal goederen treinvervoer….

Maatlat Toezicht Risicobedrijven (BRZO) 30dec

Maatlat Toezicht Risicobedrijven (BRZO)

In opdracht van het ministerie van VROM een maatlat ontwikkeld voor toezichthoudende overheidsorganisaties. De aanpak bij deze unieke maatlat heeft navolging bij provincies en Brandweer gekregen…

ProRail LEAN 30dec

ProRail LEAN

Consultancy opdracht: introductie van LEAN transformatie binnen ProRail. Gericht om ProRail een sprong voorwaarts te laten maken werd Toyota LEAN voor de specifieke omstandigheden van ProRail als maatwerkprogramma ontwikkeld. Forgood heeft de programmadirecteur geadviseerd bij de opzet van Lean-transformatie en de tactiek ten aanzien van de uitvoering.

AWVN 30dec

AWVN

Verandermanagement opdracht: fundamentele organisatieverandering binnen de grootste werkgeversvereniging van Nederland: van werken op basis van contributie naar adviseren op basis van uur-factuur…

Tretford Weseler Teppich GMBH 30dec

Tretford Weseler Teppich GMBH

Consultancy opdracht: ondersteuning bij uitwerking van Tretford ‘s communicatiestrategie over duurzaamheid en het creëren van nieuwe impact voor het merk..

Remmen Los! 30dec

Remmen Los!

Consultancy opdracht: Forgood als externe deskundige binnen de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI), de Nederlandse overheid adviserend over de noodzaak om de Nederlandse transitie naar een hernieuwbare energiehuishouding te versnellen

Gemeente Lochem: ADEL project 30dec

Gemeente Lochem: ADEL project

Consultancy opdracht: ondersteuning bij het ontwerpen van een duurzaam energielandschap in Lochem. In 2011 & 2012 hebben bewoners en agrarische ondernemers onderzocht hoe hun buurtschap “Armhoede” klimaat-neutraal” kon worden in 2030..

Commissie Mans 26jun

Commissie Mans

De ministers van VROM en Justitie hebben de Commissie Mans ingesteld voor advies over het stelsel van handhaving en het toezicht van de VROM-regelgeving. Wij hebben de commissie inhoudelijk en organisatorisch ondersteund bij de totstandkoming van het advies.

Vervoer- en Beheerconcessie 26jun

Vervoer- en Beheerconcessie

Projectleiderschap voor het maken van Beheerconcessie aan ProRail en Vervoerconcessie aan NS in opdracht van de Minister en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

HSL-Zuid 26jun

HSL-Zuid

Projectleiderschap van het Tracébesluit van de Hogesnelheidslijn-Zuid en de beroepsprocedures bij de Raad van State