Portfolio

You Are Here:
30dec

ProRail PHS

Programma ontwerp opdracht: managen van de capaciteitsanalyse binnen ProRail om hoogfrequent spoorvervoer te realiseren in de Randstad in combinatie met Internationaal goederen treinvervoer….

Parenco 30dec
Maatlat Toezicht Risicobedrijven (BRZO) 30dec

Maatlat Toezicht Risicobedrijven (BRZO)

In opdracht van het ministerie van VROM een maatlat ontwikkeld voor toezichthoudende overheidsorganisaties. De aanpak bij deze unieke maatlat heeft navolging bij provincies en Brandweer gekregen…

PEGO-Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving 30dec

PEGO-Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving

Programma-management opdracht: ontwikkelen & implementeren van het Innovatieprogramma Platform Energie Transitie Gebouwde Omgeving (PEGO). Overheden, Ondernemingen en Kennisinstellingen werken samen aan energie-neutralegebouwde omgeving in 2050 en een halvering van het totale primaire energieverbruik in 2030…

AWVN 30dec

AWVN

Verandermanagement opdracht: fundamentele organisatieverandering binnen de grootste werkgeversvereniging van Nederland: van werken op basis van contributie naar adviseren op basis van uur-factuur…

Tretford Weseler Teppich GMBH 30dec

Tretford Weseler Teppich GMBH

Consultancy opdracht: ondersteuning bij uitwerking van Tretford ‘s communicatiestrategie over duurzaamheid en het creëren van nieuwe impact voor het merk..

Remmen Los! 30dec

Remmen Los!

Consultancy opdracht: Forgood als externe deskundige binnen de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI), de Nederlandse overheid adviserend over de noodzaak om de Nederlandse transitie naar een hernieuwbare energiehuishouding te versnellen

Vervoer- en Beheerconcessie 26jun

Vervoer- en Beheerconcessie

Projectleiderschap voor het maken van Beheerconcessie aan ProRail en Vervoerconcessie aan NS in opdracht van de Minister en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

HSL-Zuid 26jun

HSL-Zuid

Projectleiderschap van het Tracébesluit van de Hogesnelheidslijn-Zuid en de beroepsprocedures bij de Raad van State