PEGO-Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving

You Are Here:
PEGO-Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving

PEGO-Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving

Opdracht

Vormgeven en realiseren van het innovatieplan voor de Energietransitie in de Gebouwde Omgeving in Nederland in de periode 2007 -2010, als bijdrage aan de overgang naar een  duurzame energiehuishouding in Nederland.

Forgood was hierbij betrokken als “Kwartiermaker” en Programmamanager van 2007-2010. In 2010 is het programma overgedragen aan SEV-Energiesprong. Hier is Forgood nog tot 2012 als projectmanager bij betrokken geweest.

Beginsituatie

Het energietransitie programma is in 2001 gestart als uitvloeisel van het vierde Nationale Milieubeleid-Plan (NMP4) onder auspiciën van het ministerie van EZ. Diverse zogenoemde “energietransitie-platforms” werden opgericht met verschillende thema’s: duurzame mobiliteit, nieuw gas, duurzame elektriciteit, etc.

In 2006 is het Platform voor de Energietransitie in de Gebouwde Omgeving (PEGO) opgericht, met Jan Terlouw als voorzitter. Een van de initiatieven die vanuit PEGO is ontwikkeld is het programma “Meer Met Minder” geweest – een energiebesparing-programma op basis van de toen bestaande en voorhanden zijnde technieken.

Aangezien de 2020 ambities vele malen groter waren  dan door “Meer Met Minder” zou kunnen worden gerealiseerd, werd begin 2007 het Innovatieplan Energie Transitie Gebouwde Omgeving geschreven. Het ‘motto’ van het Innovatieplan werd “Denken, Doen & Opschalen”: fundamenteel nieuw ontwerpen, in de praktijk oefenen, en kennisdelen om het geleerde te verspreiden. Gekoppeld aan dit Innovatieplan werden zo diverse bouwprojecten gestart, al dan niet ondersteund met subsidie-programma’s zoals UKR-NEW (Unieke Kansen Regeling Naar Energie-neutrale Woningen) en UKP-NESK (Unieke Kansen Programma Naar Energie-neutrale Scholen en Kantoren).

Resultaten

De UKR-NEW en UPK NESK projecten waren de eerste ‘directe’ resultaten van het PEGO Innovatieplan. Overal in het land zijn voordrachten gehouden over deze projecten om kennisdelen te stimuleren. Zie het bijgaande voorbeeld van een UKR NEW Presentatie-bijeenkomst. Andere voorbeelden zijn presentaties voor Bokx Bouw, Duurzaamheid Portaal, Rotary Rotterdam en het Elux Congres 2009.

Naast diverse woningbouwprojecten en scholen en kantoren, is vanuit PEGO Innovatie ook een specifieke Gebiedsontwikkeling-aanpak (GEN: Gebieden naar Energie Neutraal) ontwikkeld.

Gedurende 2009 werd de Innovatie Agenda Gebouwde Omgeving (IAGO) opgesteld en begin 2010 is het programma overgedragen en ondergebracht bij SEV Energiesprong.  Forgood is in de periode van 2010-2012 nog betrokken gebleven bij Energiesprong. Inmiddels is het programma Energiesprong onderdeel van Platform 31.

Voor de geschiedenis van de Energietransitie Platforms in Nederland zie het voortreffelijke artikel van Jan Rotmans: de Staat van de Energietransitie in Nederland.

Dat er ook vandaag nog heel veel moet gebeuren, mag onder andere blijken uit het veel later vanuit de RLI geschreven advies “Remmen Los“, waar Forgood ook bij betrokken mocht zijn…(elders op deze site)

Over de belangrijke resultaten gerealiseerd door PEGO’s opvolger SEV Energiesprong zie www.energiesprong.nl

 

 

Tags: duurzaamheid, duurzame energie, duurzame energiehuishouding, energieneutraal, energietransitie, energietransitie in Nederland, hernieuwbare energie, klimaatneutraliteit, nul-op-de-meter, people planet profit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Project Informatie - PEGO Energietransitie

Periode: 2007-2010 & 2010-2012
Rol: Programma Management
Social Media Sharing