AWVN

You Are Here:
AWVN

AWVN

Algemene WerkgeversVereniging AWVN 2003-2006

Aard van de opdracht

„werken op basis van declarabele uren”

Organisatieveranderingsproject binnen werkgeversvereniging AWVN: in plaats van adviseren op basis van vooraf betaalde contributie, moest in 2003 gewekt gaan worden op basis van declarabele uren. Meer en meer leden vroegen om specifieke begeleiding en ’tailormade’ advies. Hierdoor werd een overstap naar klantgerichte, apart betaalde adviesdiensten nodig.

Beginsituatie

70% dienstverening op basis van contributie

Begin 2003 is AWVN nog altijd een van de belangrijkste werkgeversverenigingen van Nederland. AWVN is het grootste lid van VNO-NCW met ruim 750 aangesloten bedrijven en brancheorganisaties. De AWVN organisatie bestaat uit ruim 150 medewerkers. De arbeidsvoorwaardenadviseurs werken nog steeds op basis van inkomsten vanuit de contributie.

Aanpak

Nieuwe plannen, nieuwe website, nieuwe adviesdiensten

Er wordt een nieuw strategisch plan opgesteld met een daaruit 1-op1 voortvloeiend operationeel activiteitenplan.
Onder leden worden gerichte klanttevredenheidsonderzoeken gehouden. Er wordt een nieuwe website ontwikkeld, met een algemeen informerend gedeelte en een besloten ledengedeelte. Tevens wordt een zogenoemde “werkgeverslijn” ingericht om leden gericht bij vragen aangaande hun arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid te ondersteunen. Er wordt gericht aandacht gevraagd voor sociale innovatie en „slimmer werken”.
Een aantal adviesdiensten wordt uitgebreid en vernieuwd
(arbeidstijdenmanagement, beoordelings- en beloningsinstrumenten, vernieuwng ORBA) en een aantal nieuwe adviesdiensten wordt in het leven geroepen (AWVN-advocaten, pensioen-desk). De zogenoemde A-adviseur maakt de slag naar werken op basis van declarabele uren – ondermeer met behulp van ondersteuning van externe experts als Annemieke Roobeek en Frank Kwakman.

Conclusie en Resultaat

70% omzet op basis van “uur-factuur”

Begin 2006 heeft AWVN de omslag naar werken op van basis van declarable uren vrijwel volledig gemaakt. Tevens zijn een aantal nieuwe adviesdiensten met succes gestart. In 2007 is AWVN verhuisd naar Den Haag. De samenwerking met VNO-NCW is verder geïntensiveerd. Gegeven de verschillende primaire hoofdtaken (VNO-NCW lobby op macroniveau, AWVN advies op meso en microniveau) is niet tot het samengaan van de verenigingen besloten.

Klik hier voor AWVN Jaarredes 2004 en 2005, AWVN – Sociale Innovatie, Website AWVN

Tags: marketing, organisatieontwikkeling, Organisatieverandering, productontwikkeling, strategie-bepaling

Project Informatie - AWVN

Periode: 2003-2006
Dienst: Verander-management
Rol: Algemeen Directeur
Social Media Sharing