Maatlat Toezicht Risicobedrijven (BRZO)

You Are Here:
Maatlat Toezicht Risicobedrijven (BRZO)

Maatlat Toezicht Risicobedrijven (BRZO)

Besluit Risico’s Zware Ongevallen

Opdracht

In Nederland waren zo’n 350 bedrijven met risico op zware ongevallen (BRZO). Daar werd door circa 90 overheidsinstanties toezicht op gehouden. Er was twijfel over de kwaliteit van dit toezicht. Het ministerie van VROM wilde een maatlat hebben, om te beoordelen of deze instanties over voldoende kritieke massa beschikken voor dit toezicht.
Forgood is gevraagd voor het projectleiderschap.

Aanpak

Het project „Maatlat Kritieke Massa” maakte onderdeel uit van het verbeterprogramma BeteRZO, om te komen tot een betere uitvoering van het toezicht op risicobedrijven.
In 2006 bestond nog geen maatlat. Er was enerzijds twijfel over de kwaliteit van toezicht en anderzijds spanning tussen Rijksoverheid en decentrale overheden over de zelfstandigheid. Qua aanpak en inhoud is de maatlat van scratch af opgebouwd. Onze inzet was gericht op een navolgbare opbouw van de maatlat, zowel inhoudelijk als procesmatig. Door bij de bron te beginnen, de wet- en regelgeving, hebben we veel discussie kunnen vermijden. We hebben deze doorgelicht op toezichtstaken. Met behulp van deskundigen van overheidsorganisaties en Rob Geerts van het adviesbureau AVIV zijn deze taken geclusterd naar kritische gebieden.

„Kritieke massa” hebben we gedefinieerd als:
a. de minimaal benodigde deskundigheid van medewerkers (opleiding en ervaring)
b. de borging van de aanwezigheid van die deskundigheid binnen de organisatie (opleiding, aantal deskundigen, aantal bedrijven, aantal bedrijfsbezoeken)

Door de fundamentele analyse van het probleem, de hoge inhoudelijke en transparante betrokkenheid en de aandacht voor een gedragen besluiten in een politiek gevoelige context, is het resultaat gedragen door de partijen.

Resultaat

Het project heeft een door betrokken partijen onderschreven maatlat opgeleverd. De maatlat heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het inzicht dat regionale en nationale samenwerking op het gebied van toezicht noodzakelijk is.
In 2006 is een landelijke overleg- en coördinatiestructuur (LAT BRZO) ontstaan. De LAT BRZO is uitgegroeid tot een stabiele structuur met betrokkenheid van alle partijen op alle niveaus.
De aanpak van deze unieke maatlat heeft op andere terreinen (Provincie en Brandweer) navolging gekregen.

Interview: Uitvoerders zijn heel positief over de Maatlat

 

Project Information

Klant: Ministerie van VROM
Periode: 2006 - 2007
Diensten: Strategieontwikkeling en Programmaontwerp
Social Media Sharing