HSL-Zuid

You Are Here:
HSL-Zuid

HSL-Zuid

Tracébesluit Hogesnelheidslijn-Zuid

Opdracht

Het parlement heeft op 1 juli 1997 de globale tracékeuze voor een hogesnelheidslijn tussen Amsterdam-Rotterdam-Belgische grens vastgesteld in de Planologische Kernbeslissing. Vervolgens moest deze tracékeuze binnen een jaar worden uitgewerkt in een concreet tracé in het zogenoemde Tracébesluit HSL-Zuid.
Wij zijn ingeschakeld als projectleider van dit tracébesluit en de daarbij horende beroepsprocedure bij de Raad van State.

Aanpak

De projectorganisatie voor het tracébesluit bestond uit medewerkers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Railnfrabeheer van NS en de ingenieursbureau’s. Onderdeel van het project was de bijbehorende Milieueffect-rapportage, het creëren van raakvlak en het organiseren van de inspraak. Na het gereedkomen van het tracébesluit was een klein team verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning van de Landsadvocaat bij de daarop volgende beroepsprocedures.

Resultaat

Het tracébesluit is op 15 april 1998 door de minister vastgesteld en is vrijwel ongeschonden uit de daarop volgende beroepsprocedure bij de Raad van State gekomen.

 

Tags: HSL-Zuid, programma-implementatie, programma-ontwerp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Project Information

Klant: Projectorganisatie HSL-Zuid
Periode: 1997 - 1998
Diensten: Programma-ontwerp en Programma-implementatie
Social Media Sharing