Vervoer- en Beheerconcessie

You Are Here:
Vervoer- en Beheerconcessie

Vervoer- en Beheerconcessie

aan NS en ProRail

Opdracht

Als gevolg van nieuwe spoorwetgeving moesten de Staatssecretaris respectievelijk de Minister van Verkeer en Waterstaat vóór 1 januari 2005 een Vervoerconcessies aan NS en een Beheerconcessie aan ProRail hebben verleend. Deze concessies vormden het sluitstuk van het in 2001 ingezette wetgevingstraject. Met deze wet zijn o.a. de verhoudingen tussen de spoorpartijen en overheid voor het eerst wettelijk vastgelegd. Tevens moest de onderliggende regelgeving zijn aangepast en gemoderniseerd.
Forgood is door het ministerie ingeschakeld voor het projectleiderschap van beide concessies en de aanpassing van de regelgeving.

Aanpak

Het was de eerste keer dat voor het spoor concessies zijn verleend. Uitdagingen lagen op uiteenlopende terreinen: de te stellen eisen in de concessies, de afhankelijkheid tussen beide concessies, de vele stakeholders met verschillende belangen en de tijdsdruk.

In de aanpak hebben drie kleine teams samengesteld uit mensen van de directie Spoor. Deze uitmuntende teams waren verantwoordelijk voor de realisatie van de concessies en regelgeving en het verkrijgen van overeenstemming en draagvlak. Voor de parlementaire behandeling zijn de minister en staatssecretaris ondersteund. Aan de vaste kamercommissie is een technische briefing gegeven.
De discussie rondom de ordening van de sector liep vanaf 1993. Het splitsen van spoorvervoer en infrabeheer riep tal van organisatorische en juridische vraagstukken op. Een van de uitkomsten van de nieuwe wetgeving is dat deze uitgaat van gelijke posities van NS en ProRail ten opzichte van de Rijksoverheid. Dat stelde ook eisen aan de inrichting van beide concessies. Om de onderlinge consistentie te waarborgen zijn leden van de teams onderling uitgewisseld. Deze aandacht voor de teamsamenstelling heeft een belangrijke bijdrage aan het resultaat opgeleverd.

Resultaat

Bij de parlementaire behandeling in het najaar van 2004 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de concessies. Deze zijn op 1 januari 2015 verleend aan NS en ProRail en door deze partijen aanvaard. De nieuwe regelgeving is op datzelfde moment van kracht geworden.

 

Tags: concessie, NS, programma-ontwerp, ProRail, strategie-ontwikkeling, V&W

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Project Information

Klant: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Periode: 2003 -2005
Diensten: Strategieontwikkeling en Programmaontwerp
Social Media Sharing