Commissie Mans

You Are Here:
Commissie Mans 26jun

Commissie Mans

De ministers van VROM en Justitie hebben de Commissie Mans ingesteld voor advies over het stelsel van handhaving en het toezicht van de VROM-regelgeving. Wij hebben de commissie inhoudelijk en organisatorisch ondersteund bij de totstandkoming van het advies.