Clean Change

backcasting_arising

Ook op zoek naar een inspirerende aanpak?

Succesvol veranderen is lastig. Om te bepalen in welke richting we verder willen. We hebben inspirerende perspectieven nodig! Maar die zijn tegelijkertijd niet voldoende. Veranderen en verbeteren vragen ook een helder vertrekpunt. Een grondig begrip van onze huidige positie. Dan kunnen we de volgende concrete stappen bepalen. Hoe ziet de eerste grootst mogelijke kleine stap eruit. En daarna begint het pas echt!

Nieuwe manieren van werken en resultaten behalen

Wij hebben onze “clean change” aanpak ontwikkeld om op een systematische manier de lange termijn visie met de korte termijn dagelijkse praktijk te verbinden. Clean change gaat zowel over het schetsen van verre strategische perspectieven, als om concreet operationeel en praktisch handelen.

Het beroemde Toyota Productie Systeem & Toyota KATA beschouwen wij als een inspirerend voorbeeld van de kunst van het het continu veranderen en verbeteren. De “Natural Step” en Biomimicry zijn voor ons inspirerende voorbeelden van een mentaliteit die gericht is om de goede dingen goed te doen!

Onze aanpak is het resultaat van putten uit meerdere bronnen: Toyota “LEAN”, de “Natural Step” en Biomimicry, onze eigen overtuigingen en dieperliggende aannames: ons wereldbeeld & ons mensbeeld, en tenslotte onze langjarige ervaring met veranderingsprocessen. Wij noemen het “clean change”. Heldere en inspirerende verandering.

Meer weten? Download hier ons e-book over Clean change of  neem contact met ons op!