ALL
HSL-Zuid

HSL-Zuid

Projectleiderschap van het Tracébesluit van de Hogesnelheidslijn-Zuid en de beroepsprocedures bij de Raad van Statemeer

Vervoer- en Beheerconcessie

Vervoer- en Beheerconcessie

Projectleiderschap voor het maken van Beheerconcessie aan ProRail en Vervoerconcessie aan NS in opdracht van de Minister en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.meer

Commissie Mans

Commissie Mans

De ministers van VROM en Justitie hebben de Commissie Mans ingesteld voor advies over het stelsel van handhaving en het toezicht van de VROM-regelgeving. Wij hebben de commissie inhoudelijk en organisatorisch ondersteund bij de totstandkoming van het advies.meer

Gemeente Lochem: ADEL project

Gemeente Lochem: ADEL project

Consultancy opdracht: ondersteuning bij het ontwerpen van een duurzaam energielandschap in Lochem. In 2011 & 2012 hebben bewoners en agrarische ondernemers onderzocht hoe hun buurtschap “Armhoede” klimaat-neutraal” kon worden in 2030..meer

Remmen Los!

Remmen Los!

Consultancy opdracht: Forgood als externe deskundige binnen de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI), de Nederlandse overheid adviserend over de noodzaak om de Nederlandse transitie naar een hernieuwbare energiehuishouding te versnellenmeer

Onze vier kerndiensten

Onze vier kerndiensten

Forgood biedt vier kerndiensten:
– strategieontwikkeling
– programmaontwerp
– programma-implementatie
– opladenmeer

Tretford Weseler Teppich GMBH

Tretford Weseler Teppich GMBH

Consultancy opdracht: ondersteuning bij uitwerking van Tretford ‘s communicatiestrategie over duurzaamheid en het creëren van nieuwe impact voor het merk..


AWVN

AWVN

Verandermanagement opdracht: fundamentele organisatieverandering binnen de grootste werkgeversvereniging van Nederland: van werken op basis van contributie naar adviseren op basis van uur-factuur…meer

Met Clean Change!

Met Clean Change!

Onze “clean change” aanpak verbindt op een systematische manier de lange termijn visie met de korte termijn dagelijkse praktijkmeer

PEGO-Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving

PEGO-Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving

Programma-management opdracht: ontwikkelen & implementeren van het Innovatieprogramma Platform Energie Transitie Gebouwde Omgeving (PEGO). Overheden, Ondernemingen en Kennisinstellingen werken samen aan energie-neutralegebouwde omgeving in 2050 en een halvering van het totale primaire energieverbruik in 2030…meer

ProRail LEAN

ProRail LEAN

Consultancy opdracht: introductie van LEAN transformatie binnen ProRail. Gericht om ProRail een sprong voorwaarts te laten maken werd Toyota LEAN voor de specifieke omstandigheden van ProRail als maatwerkprogramma ontwikkeld. Forgood heeft de programmadirecteur geadviseerd bij de opzet van Lean-transformatie en de tactiek ten aanzien van de uitvoering.


Maatlat Toezicht Risicobedrijven (BRZO)

Maatlat Toezicht Risicobedrijven (BRZO)

In opdracht van het ministerie van VROM een maatlat ontwikkeld voor toezichthoudende overheidsorganisaties. De aanpak bij deze unieke maatlat heeft navolging bij provincies en Brandweer gekregen…meer